O mnie

Z zawodu jestem inżynierem informatyki. W 2012 roku ukończyłem ten kierunek studiów na wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Politechniki Opolskiej. Od 2007 roku zajmowałem się hobbystycznie tworzeniem stron internetowych, czym obecnie zajmuję się również zawodowo. W latach 2010-2014 pracowałem w fundacji “Ortus” gdzie odpowiedzialny byłem za prowadzenie biura fundacji i organizację pracy biurowej.

W 2015 roku przeprowadziłem się do Niemiec. W latach 2017-2018 w firmie informatycznej, w której zajmowałem się tworzeniem stron internetowych, czym zajmuję się do dziś.

Od 2008 roku zajmuję się badaniem historii miejscowości wchodzących w skład parafii Racławiczki. Jestem autorem szeregu artykułów i opracowań o historii publikowanych w lokalnej prasie (Tygodnik Prudnicki, Tygodnik Krapkowicki, Nowa Gazeta, Panorama Bialska i Nowiny Krapkowickie) oraz w zbiorowych publikacjach (Rocznik Borów Niemodlińskich 2017, 28’. Historia Borów Niemodlińskich). W 2014 roku spod moich rąk wyszła pierwsza monografia opisująca historię mojej rodzinnej miejscowości (pt. Smolarnia – 350 lat historii).

Jestem również autorem artykułów o tematyce społeczno-medycznej publikowanych w biuletynie Mukowiscydoza oraz w Kwartalniku Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Od 2007 roku prowadzę stronę internetową oraz kronikę swojej rodzinnej miejscowości.

Osiągnięcia

 • Zdobywca wyróżnienia w trzech edycjach Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na Ty” za prace pt.: „Drugeł wojna światoweł widzianeł oczuma miyszkańców Smolarniy i Serwitutu” (2012), „Legyndy z okolic Dziedzic i Smolarniy” (2013) oraz “Racławsky wiatrełki” (2014).
 • Laureat pierwszego miejsca w konkursie „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens” (2013).
 • Autor zdjęć o tematyce historyczno-zabytkowej, które prezentowane były na wystawie XVII edycji konkursu fotograficznego „Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej” (2012),
 • Zdobywca pierwszego miejsca w opolskiej edycji konkursu „Wiki Lubi Zabytki” (2013).

Promocja monografii Smolarni - czerwiec 2014
Robert Hellfeier
Ze Śląskiem na ty - listopad 2012

Doświadczenie zawodowe

 

11/2018 – do dziś

Pracownik Instytutu Analizy Powierzchni i Warstw (Institut für Oberflächen- und Schichtanalytik), jako administrator strony www. Wykonywane czynności:

 • Stworzenie nowej strony internetowej instytutu oraz jej administracja.

12/2016 – 12/2017

Pracownik w firmie Henschel EDV-Dienstleistungen na stanowisku Webdesignera. Wykonywane czynności:

 • Tworzenie nowych i obsługa istniejących stron internetowych opartych na systemie zarządzania treścią WordPress.
 • Obsługa sklepu internetowego opartego na systemie Shopware.

5/2010 – 4/2014

Pracownik fundacji Ortus na stanowisku młodszy specjalista ds. projektów. Wykonywane czynności:

 • Pisanie, koordynacja i rozliczanie projektów finansowanych ze środków: PROW, RPO, MKiDN, WFOŚiGW oraz Muzeum Historii Polski.
 • Korespondencja z Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych, umieszczanie sprawozdań merytorycznych i finansowych w bazie internetowej.
 • Obsługa korespondencji listownej i mailowej.
 • Współpraca ze studentami Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego przy realizacji wspólnych projektów.

Pozostała działalność

 

12/2012 – 10/2013

Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika „Mukowiscydoza”. Wykonywane czynności:

 • Sprawdzanie tekstów pod kątem błędów stylistycznych i ortograficznych, jak i kontrola układu graficznego publikowanych materiałów

01/2008 – 02/2012

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, zastępca naczelnika. Wykonywane czynności:

 • Opracowywanie pism związanych z działalnością jednostki oraz prowadzenie strony internetowej

Obsługiwane systemy i programy