Poszukiwania genealogiczne

Stare księgi źródłem wiedzy o genealogii
Księgi kościelne i zasoby archiwalne

Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie genealogią sprawia, iż coraz więcej osób poszukuje swoich przodków, interesuje się ich losami i chce poznawać przeszłość swojej rodziny. Nie ma co ukrywać, że poszukiwania genealogiczne są zajęciem pracochłonnym i wymagają poświęcenia sporej ilości czasu. Ja genealogią zajmuję się od 2007 roku i oprócz odkrywania dziejów moich przodków, badam również przeszłość rodzin z terenu parafii Racławiczki. Zapraszam cię do zapoznania się z moimi dotychczasowymi opracowaniami, wykonanymi drzewami (wywodami) genealogicznymi, ofertą oraz recenzjami osób, które już ze mną współpracowały i dla których przeprowadziłem tego typu badania.

Dotychczasowe opracowania

Na przestrzeni ostatnich 10 lat, dzięki moim zainteresowaniom dotyczącym badania historii rodzinnych stron i przeprowadzeniu setek rozmów z mieszkańcami, do celów dokumentacyjnych udało mi się opracować szereg drzew genealogicznych. Poniżej prezentuję wykaz niektórych nazwisk z poszczególnych miejscowości, dla których takie drzewa już opracowano (w nawiasach podano skrajne daty/okresy początkowych informacji o przodkach danej rodziny):

 • Racławiczki: Hoculak (początek XX w.), Kalloch (I połowa XX w.), Morcinek (koniec XIX w.), Szkop (połowa XVIII w.), Wieja (lata 80. XIX w.).
 • Smolarnia i Serwitut: Apostel (połowa XVIII w.), Botta (około 1830 r.), Brylla (lata 50. XVIII w.), Daniel (lata 90. XVIII w.), Janik (koniec XVIII w.), Janocha (połowa XIX w.), Josef/Joseph (około 1820 r.), Kaplytta (połowa XIX w.), Kasperek (lata 90. XVIII w.), Kontny (koniec XIX w.), Kubczyk (lata 80. XIX w.), Kuczera (od około 1830 r.), Lisson (około 1746 r.), Pach (lata 60. XIX w.), Smolarczyk (lata 40. XIX w.), Wittor (połowa XIX w.), Woehl (koniec XVIII w.).
 • Ścigów: Apostel (połowa XIX w.), Kuczera (połowa XIX w.).
 • Dziedzice: Ludwig (około 1870 r.), Magiera (połowa XIX w.), Gonsior (koniec XVIII w.)
 • Inne miejscowości: Pogórze (Hellfeier, od 1823 r.), Strzeleczki (Spallek,  od połowy XVII w.), Żywocice (Langer, od połowy XIX w.).

Oferta

Moja oferta, związana z poszukiwaniami genealogicznymi obejmuje m.in.:

 • pomoc i doradztwo,
 • kompleksowe wyszukiwanie przodków z terenu parafii Racławiczki,
 • opracowywanie tablic genealogicznych, zwanych inaczej wywodami, na podstawie posiadanych informacji,
 • przekazanie fotokopii dokumentów potwierdzających pozyskane informacje,
 • odszukiwanie informacji o przodkach danej rodziny w dostępnych urbarzach, książkach adresowych itp. publikacjach,
 • transkrypcja i tłumaczenie starych, niemieckojęzycznych dokumentów,
 • pośrednictwo w kontaktach z parafiami oraz archiwami na terenie Polski i Niemiec.

Stare pismo do odcyfrowania
Listy i dokumenty do transkrypcji

Transkrypcja i tłumaczenie dokumentów

Nieodłącznym elementem badań genealogicznych, związanych m.in. z obszarem Górnego Śląska, jest transkrypcja i tłumaczenie niemieckojęzycznych dokumentów, zarówno tych urzędowych jak i kościelnych, wytworzonych przed 1945 rokiem. Prawidłowe rozczytanie, a później interpretacja tekstu jest jednym z podstawowych elementów poszukiwań, zaś zawarte w dokumentach informacje w znaczny sposób mogą przyczynić się do postępu prac i ostatecznie uzyskanego rezultatu. W przypadku transkrypcji i tłumaczeń, w opracowywanych przeze mnie tekstach staram oddać się przekaz jak najbardziej spójny z oryginałem. Poniżej możesz zapoznać się z kilkoma przykładami takich transkrypcji, jak i opisami efektów poszukiwań genealogicznych:

10 lat doświadczenia

Dziesiątki opracowanych drzew genealogicznych

Pozytywne recenzje