Poszukiwania genealogiczne

Stare księgi źródłem wiedzy o genealogii
Księgi kościelne i zasoby archiwalne

10 lat doświadczenia

Dziesiątki opracowanych drzew genealogicznych

Pozytywne recenzje


Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie genealogią sprawia, iż coraz więcej osób poszukuje swoich przodków, interesuje się ich losami i chce poznawać przeszłość swojej rodziny. Nie ma co ukrywać – poszukiwania genealogiczne są zajęciem pracochłonnym i wymagają poświęcenia sporej ilości czasu. Ja genealogią zajmuję się od 2007 roku i oprócz odkrywania dziejów moich przodków, badam również przeszłość rodzin z terenu parafii Racławiczki – tj. moich rodzinnych stron.

Zapraszam cię do zapoznania się z moimi dotychczasowymi opracowaniami, zrealizowanymi zleceniami, ofertą oraz recenzjami osób, które już ze mną współpracowały i dla których przeprowadziłem tego typu badania.

Dotychczasowe opracowania

Na przestrzeni ostatnich lat w ramach badań historii lokalnej, dzięki możliwości przeprowadzenia setek rozmów z mieszkańcami, do celów dokumentacyjnych udało mi się opracować szereg drzew genealogicznych. Poniżej prezentuję wykaz niektórych nazwisk, dla których opracowywałem drzewa genealogiczne (w nawiasach podano skrajne daty/okresy początkowych informacji o przodkach danej rodziny):

 • Dziedzice: Ludwig (około 1870 r.), Magiera (połowa XIX w.), Gonsior (koniec XVIII w.).
 • Chrzelice: Haberecht (początek XIX w.).
 • Pogórze/Chrzelice: Hellfeier (przełom XVIII i XIX w.).
 • Racławiczki: Hoculak (początek XX w.), Kalloch (I połowa XX w.), Morcinek (koniec XIX w.), Szkop (połowa XVIII w.), Wieja (lata 80. XIX w.).
 • Smolarnia i Serwitut: Apostel (połowa XVIII w.), Botta (około 1830 r.), Brylla (lata 50. XVIII w.), Daniel (lata 90. XVIII w.), Janik (koniec XVIII w.), Janocha (połowa XIX w.), Josef/Joseph (około 1820 r.), Kaplytta (połowa XIX w.), Kontny (koniec XIX w.), Kubczyk (lata 80. XIX w.), Kuczera (od około 1830 r.), Pach (lata 60. XIX w.), Smolarczyk (lata 40. XIX w.).
 • Strzeleczki: Spallek (połowa XVII w.).
 • Ścigów: Apostel (połowa XIX w.), Kuczera (połowa XIX w.), Hayduk (około 1780 r.), Różyczka (ok. 1830 r.).
 • Żabnik/Krobusz: Hellfeuer (koniec XVIII w.).

Oferta

Moja oferta, związana z poszukiwaniami genealogicznymi obejmuje m.in.:

 • pomoc i doradztwo dla osób chcących zając się genealogią,
 • kompleksowe wyszukiwanie przodków i opracowywanie tablic genealogicznych na podstawie odnalezionych informacji,
 • pośrednictwo w kontaktach z parafiami, Urzędami Stanu Cywilnego oraz archiwami na terenie Polski i Niemiec,
 • przeprowadzanie rozmów z członkami rodziny w celu pozyskania informacji do poszukiwań genealogicznych,
 • odszukiwanie informacji o przodkach danej rodziny w dostępnych urbarzach, książkach adresowych, publikacjach itp.,
 • transkrypcja i tłumaczenie starych, niemieckojęzycznych dokumentów.

Stare pismo do odcyfrowania
Listy i dokumenty do transkrypcji

Transkrypcja i tłumaczenie dokumentów

Nieodłącznym elementem badań genealogicznych, związanych m.in. z obszarem Górnego Śląska, jest transkrypcja i tłumaczenie niemieckojęzycznych dokumentów, zarówno tych urzędowych jak i kościelnych, wytworzonych przed 1945 rokiem.

Prawidłowe rozczytanie, a później interpretacja tekstu jest jednym z podstawowych elementów poszukiwań, zaś zawarte w dokumentach informacje w znaczny sposób mogą przyczynić się do postępu prac i ostatecznie uzyskanego rezultatu. W przypadku transkrypcji i tłumaczeń, w opracowywanych przeze mnie tekstach staram się oddać przekaz jak najbardziej spójny z oryginałem. Poniżej możesz zapoznać się z kilkoma przykładami takich transkrypcji, jak i opisami efektów poszukiwań genealogicznych: