Transkrypcja i tłumaczenie dokumentów

Stare pismo do odcyfrowania
Listy i dokumenty do transkrypcji

Transkrypcja i tłumaczenie dokumentów (zarówno tych urzędowych jak i kościelnych) są jednym z nieodłącznych elementów prowadzonych badań genealogicznych.

Prawidłowe rozczytanie, a później interpretacja tekstu jest jednym z podstawowych elementów poszukiwań, zaś zawarte w dokumentach informacje w znaczny sposób mogą przyczynić się do postępu prac i ostatecznie uzyskanego rezultatu. W przypadku transkrypcji i tłumaczeń, w opracowywanych przeze mnie tekstach staram oddać się przekaz jak najbardziej spójny z oryginałem

Oferuję pomoc w transkrypcji i tłumaczeniu m.in.: listów, pocztówek, aktów urzędowych i kościelnych oraz kronik (w tym rodzinnych).

Poniżej możesz zapoznać się z kilkoma przykładami takich transkrypcji, jak i opisami efektów poszukiwań genealogicznych:

Pozytywne recenzje