Transkrypcja i tłumaczenie dokumentów

Transkrypcja i tłumaczenie dokumentów

Nieodłącznym elementem badań genealogicznych, związanych m.in. z obszarem Górnego Śląska, jest transkrypcja i tłumaczenie niemieckojęzycznych dokumentów, zarówno tych urzędowych jak i kościelnych, wytworzonych przed 1945 rokiem.

Prawidłowe rozczytanie, a później interpretacja tekstu jest jednym z podstawowych elementów poszukiwań, zaś zawarte w dokumentach informacje w znaczny sposób mogą przyczynić się do postępu prac i ostatecznie uzyskanego rezultatu. W przypadku transkrypcji i tłumaczeń, w opracowywanych przeze mnie tekstach staram się oddać przekaz jak najbardziej spójny z oryginałem.

Poniżej możesz zapoznać się z kilkoma przykładami takich transkrypcji wraz z tłumaczeniami: